AANMELDFORMULIER

S V K - Sport Vereniging Kielwindeweer


Ik wil graag lid worden (2 gratis proeflessen) van volgende afdeling (svp aanklikken):

* Verplichte Velden!
*

Wij verzoeken u om uw gegevens hieronder in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op!

* Achternaam:
* Voornaam:
*Geboortedatum: *Geslacht:
*Adres:
*Postcode:
*Woonplaats
*Telefoon:
*E-mail adres:

Eventuele (medische) opmerkingen of aanvullende gegevens kunt u hieronder opgeven
CONTRIBUTIES 2020: LIDMAATSCHAP:
Artikel 5:
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen dertig juni en één en dertig december. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. De jaarlijkse bondscontributie blijft ondanks de opzegging voor het geheel verschuldigd.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende halfjaar

CONTRIBUTIES:
Artikel 6:
Ieder gewoon lid en jeugdlid is halfjaarlijks een contributie verschuldigd. De contributies worden vastgesteld door de algemene vergadering.