OPZEGGINGSFORMULIER

S V K - Sport Vereniging Kielwindeweer


Hierbij wil ik het lidmaatschap opzeggen van:

* Verplichte Velden!

* Lidnummer: Indien niet bekend OOOO
* Achternaam:
* Voornaam:
* Geboortedatum: *Geslacht:
* Adres:
* Postcode:
* Woonplaats:
.
* Naam Ouder / Verzorger (jeugdlid):
*E-mail adres:

De opzegging is onder voorwaarde van onderstaande reglement met betrekking tot opzegtermijn en contributie!

Graag zouden we van u horen wat de reden is, indien mogelijk kunnen we dan eventueel hiermee rekening houden in de toekomst en onze dienstverlening aapassen.

Hieronder kunt u uw opmerkingen plaatsen:
LIDMAATSCHAP:
Artikel 5:
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen dertig juni en één en dertig december. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. De jaarlijkse bondscontributie blijft ondanks de opzegging voor het geheel verschuldigd.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende halfjaar.

CONTRIBUTIES:
Artikel 6:
Ieder gewoon lid en jeugdlid is halfjaarlijks een contributie verschuldigd. De contributies worden vastgesteld door de algemene vergadering.